Discount with ESNcard:

Coffee + Croissant to take away: 1,70 euro

Coffee + Croissant at the bar: 2,20 euro

Contacts:

Tel.: 081 554 1695

Address: Via S. Biagio Dei Librai 60, 80138 Napoli